Zapisy

ZAPISY DZIECI

do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Sercanek w Bieczu  na rok szkolny 2022/2023 rozpoczną się 1 marca .

„KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA” można otrzymać u siostry dyrektor w terminach: od 1 do 31 marca.

Wypełnioną kartę prosimy złożyć w przedszkolu do 31 marca.

Lista przyjętych dzieci zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 4 kwietnia 2022 r. oraz zostaną przekazane informacje na ten temat drogą telefoniczną.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SERCANEK

  1. Rekrutacja dzieci na następny rok odbywa się w miesiącu marcu.
  2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „KARTA ZGŁOSZENIA”.
  3. Kryteria kwalifikacji dzieci do przedszkola zostały określone w STATUCIE Przedszkola.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie i pięcioletnie,
  • dzieci już uczęszczające do tego przedszkola,
  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do tego przedszkola,
  • dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Kościół Katolicki,
  • dzieci z rodzin zastępczych, ubogich, wielodzietnych, sieroty.

4. Decyzję przyjęcia nowego dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.