Plan dnia w grupie dzieci przedszkolnych

 • 7.00 – 8.15 – zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie pomocy do zajęć. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nawiązywanie indywidualnych kontaktów z dziećmi.
 • 8.15 – przygotowanie do śniadania
 • 8.25 – modlitwa poranna
 • 8.30 – śniadanie
 • 8.45 – 11.45 – Sytuacje edukacyjne tworzone w celu poszerzania oraz zdobywania wiadomości i doświadczeń, a także samorealizowania się dzieci ( różne formy: zabawy, zajęcia, rozmowy w sali, na wolnym powietrzu, spacery i wycieczki)
 • 11.45– przygotowanie do obiadu
 • 12.00 – obiad
 • 12.30 – czynności higieniczne – przygotowanie do odpoczynku
 • 12.30 – 13.50 – odpoczynek poobiedni, zabawy swobodne
 • 13.50 – przygotowanie do podwieczorku
 • 14.00 – podwieczorek
 • 14.20 – 17.00 – zabawy w sali, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez dzieci. Rozmowy indywidualne i zespołowe. Praca indywidualna z dzieckiem

UWAGA!  Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i potrzeb dzieci.