Spotkanie w przedszkolu z panami policjantami było dla dzieci bardzo pouczające i ciekawe. Poznały trudną pracę policjanta, przedmioty, których używa w pracy. Dzieci utrwaliły sobie zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.