Plan Pracy

CZERWIEC- TEMATY KOMPLEKSOWE

1. DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Treści programowe:

 • poznanie ludzi różnych ras, określenie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją, zwyczajów kulturowych,
 • zwrócenie uwagi na zabawy dzieci różnych regionów świata,
 • szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras.

2.  ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

Treści programowe:

 • poznanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,
 • poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.

3.  W ŚWIECIE MARZEŃ I FANTAZJI

Treści programowe:

 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie gestów, głosów ludzi i zwierząt,
 • przygotowanie kącika teatralnego,
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

4.  WESOŁYCH WAKACJI

Treści programowe:

 • poznanie regionów Polski atrakcyjnych wypoczynkowo – morze, góry, jeziora, zabytki,
 • poznanie środków transportu – czym można pojechać na wakacje,
 • poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – nie oddalać się od rodziców w miejscach publicznych, itp.

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

 • doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter,
 • zapoznanie z zapisem graficznym liter dwuznaków.
 • rozwiązywanie rebusów i krzyżówek,
 • ćwiczenia słuchowe – dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie głoski w wyrazie,
 • ćwiczenia graficzne – rozwijanie małej motoryki.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEWARYCZNYCH

 • usprawnianie przeliczania elementów – dodawanie lub dosuwanie, odejmowanie lub odsuwanie elementów, stosowanie cyfr w zapisie,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania i liczenia wspak,
 • stosowanie zapisu arytmetycznego z użyciem poznanych cyfr i znaków: <, >, =, +,-.
 • kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji.
 • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.