Plan Pracy

LUTY – TEMATY KOMPLEKSOWE

1. BAL KARNAWAŁOWY

Treści programowe:

– zapoznanie ze zwyczajami organizowania balów karnawałowych

-przygotowanie rekwizytów (maski, kotyliony)

– doskonalenie umiejętności tanecznych

2. ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

Treści programowe:

– poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

-uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów-poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu(zabawy w miejscach niedozwolonych)

słuchanie czytanych opowiadań( zwracanie uwagi na piękno języka polskiego)

3. TAK SZYBKO MIJA CZAS

Treści programowe:

-dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

-nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc

4. CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

-poznawanie nazw planet Układu Słonecznego; słuchanie ciekawostek na ich temat

-gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem

-poznanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

-zapoznanie z zapisem graficznym liter- „W, w „, „Z, z”, „P, p”, „G”, g”

-ćwiczenia grafomotoryczne

-rozwiązywanie krzyżówek i rebusów

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

-dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów , stosowanie znaków: „+”, „-„, „=”

-porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie znaków: <,>

-kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji