Plan Pracy

GRUDZIEŃ- TEMATY KOMPLEKSOWE

1. WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU

Treści programowe:

– poznanie życiorysu Świętego Mikołaja biskupa (atrybuty świętego)

– rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych- sprawianie przyjemności i niespodzianek ( jak zostać pomocnikiem św. Mikołaja

2. SKĄD MAMY PRĄD

Treści programowe:

– dostarczanie wiedzy na temat pracy górników oraz znaczenia węgla dla człowieka

– określanie właściwości fizycznych wybranych minerałów

-rozumienie konieczności bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi

3. MOJA RODZINA – MÓJ DOM

Treści programowe:

-podawanie informacji na temat swojej rodziny- np. jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, określanie czynności domowych wykonywanych przez członków rodziny; znajomość pokrewieństwa

-wyjaśnienie wieloznaczności słowa „dom”

-wzmacnianie więzi rodzinnych- wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji poprzez okazywanie szacunku, miłości

4. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Treści programowe:

-poznanie z Biblii historii narodzin Pana Jezusa

-przygotowanie programu artystycznego na spotkanie opłatkowo-wigilijne

-kultywowanie tradycji świątecznych- wykonanie ozdób świątecznych (przygotowanie szopki, choinki, stroików, pieczenie pierniczków)

-wykonanie upominków dla najbliższych, wzajemne okazywanie sobie uczuć szacunku, akceptacji i miłości

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-czytanie globalne wyrazów związanych z tematem dnia

-zapoznanie z zapisem graficznym liter „Y, y”, „R, r”, „U, u”

-ćwiczenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

-ćwiczenia grafomotoryczne

-ćwiczenia słuchowe- dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, wyróżnianie głoski w wyrazie

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-usprawnianie przeliczania elementów- dodawanie jako dosuwanie, odejmowanie jako odsuwanie elementów, stosowanie cyfr w zapisie, stosowanie znaków: „+”, „-„, „=”

-utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku

-utrwalenie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia

-rozwiązywanie prostych zadań tekstowych