Początek

Okres przedszkolny w życiu dziecka, to czas intensywnego kształtowania osobowości oraz rozwoju psycho-fizycznego. To czas chłonięcia przestrzeni otaczającego nas świata.

W naszym przedszkolu tworzymy przyjazne środowisko oraz sprzyjające warunki do wzrastania i integracji powierzonych nam osób.

Formacja przedszkolna

Pozytywnie kształtujemy powierzone nam dzieci poprzez zabawę, naukę, modlitwę, wypoczynek, budowanie wspólnoty.

Realizuje to doświadczona kadra  pracowników przedszkola, którą poznasz w dalszej części strony.

 

O nas

„O nas”, to zakładka, w której znajdziesz potrzebne informacje o naszym przedszkolu, o jego założeniach, statucie, regulaminie.

Nasze Przedszkole czyli Niepubliczne Przedszkole Sióstr Sercanek znajduje się w jednym z piękniejszych miejsc Polski południowej tj. w Bieczu przy ul. Grunwaldzkiej 20. Po ponad 50-letniej przerwie Przedszkole wznowiło działalność we wrześniu 2017 roku w setną rocznicę przybycia naszych sióstr do Biecza aby założyć „Ochronkę”.

Przedszkole będąc instytucją oświatową a jednocześnie katolicką realizuje podstawę programową zatwierdzoną przez MEN, przyjmując za główne zadanie wychowanie:  wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, pomoc rodzinie w wychowaniu i opiece nad dziećmi, stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

Za szczególny cel wychowania przedszkole przyjmuje kształtowanie u dzieci ufnej postawy miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, a tym samym wrażliwości na drugiego człowieka.

Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.

Przedszkole, jako placówka dostępna dla wszystkich dzieci, zapewnia im poszanowanie ich tożsamości: narodowej, językowej, religijnej.

W przedszkolu jest jedna grupa w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole jest otwarte przez cały rok, z wyjątkiem następujących przerw:

  • Wigilia Bożego Narodzenia
  • Wielki Czwartek i Wielki Piątek
  • 1, 2, 3 maja
  • miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień. Jeśli zaistnieje potrzeba – może być otwarte do połowy lipca.

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (od 7.00 do 17.00) od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez Organ Prowadzący na wniosek dyrektora i może ulegać zmianie, przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb środowiska.

Chociaż nasze przedszkole jest niedawno otwarte, to  jednak ma bogatą historię, więc zapraszamy Cię do odwiedzenia podstrony o jego historii.

Fotogaleria

Na naszej stronie dużo można przeczytać, ale … łatwiej jest zobaczyć.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii ze zdjęciami przedstawiającymi działalność naszego przedszkola

Koniec języka za przewodnika

Napisz, zadzwoń, odwiedź nas! Nie tylko wtedy, gdy chcesz zapisać swoje pociechy do naszej placówki.

Może w głowie masz inne pytania, które nie dają Ci spokoju? Może czujesz potrzebę rozmowy o sprawach duchowych?

Od dziesiątków lat nasze Zgromadzenie Zakonne przeciera własne ścieżki duchowości chrześcijańskiej. Znamy odpowiedzi na wiele pytań.