Plan Pracy

WRZESIEŃ- TEMATY KOMPLEKSOWE

1. WITAJ PRZEDSZKOLE

Treści programowe:

– integrowanie grupy- tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa, odróżnianie zachowań właściwych od niewłaściwych

-przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, rozumienie konieczności stosowania się do zawartych umów

– określanie swoich ulubionych zabaw i zajęć

-samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

2. WSPOMNIENIE LATA

Treści programowe:

– rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, nazywanie wybranych regionów Polski i rozpoznawanie ich po cechach charakterystycznych, zapoznanie z mapą konturową Polski

– rozwijanie wyobraźni i zdolności kojarzenia dzielenie się wrażeniami z wakacji, wzbogacenie kącika przyrody o pamiątki z wakacji

-budowanie wypowiedzi na temat treści opowiadania, ilustracji, dostrzeganie humoru

-koncentrowanie uwagi na utworze literackim, opanowanie pamięciowe tekstu

3. PRZEDSZKOLAK NA DRODZE

Treści programowe:

-odzwierciedlenie w zabawie poznanych zasad ruchu drogowego, rozpoznawanie odgłosów pojazdów i ruchu ulicznego

-poznanie specyfiki pracy policjanta

– utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania, imion najbliższej rodziny

4. LUBIMY OWOCE I WARZYWA

Treści programowe:

-przyporządkowanie owoców i warzyw do miejsca ich wzrostu, ogrodu, sadu, opisywanie owoców i warzyw z uwzględnieniem koloru, kształtu, smaku, pochodzenia

-rozróżnianie owoców rosnących na krzewach i drzewach

-wdrażanie do higienicznego przygotowania i spożywania posiłków, mycie rąk, owoców i warzyw

-doskonalenie sprawności manualnej- poznanie nowych technik plastycznych

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-doskonalenie analizy sylabowej wyrazów

-odczytywanie wyrazów globalnie

-uważne słuchanie zagadek i rozwiązywanie ich

-aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie słownika czynnego

-ćwiczenia graficzne- rozwijanie małej motoryki

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-rozpoznanie i nazywanie figur geometrycznych i kolorów, kolorowanie według podanego kodu

-zapoznanie z cyfrą 1 i 2- ich kształtem- właściwe zastosowanie pojęcia liczbowego „jeden”, „dwa”, tworzenie par

-rozumienie informacyjnego znaczenia znaków umownych

-klasyfikowanie według określonych cech, poszerzenie doświadczeń zmysłowych, doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi