Plan Pracy

CZERWIEC – TEMATY KOMPLEKSOWE

Treści programowe:

– poznanie różnych ras, określenie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją, zwyczajów kulturowych

-zwrócenie uwagi na zabawy dzieci z różnych stron świata

-szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras

Treści programowe:

– obserwacja zmian w przyrodzie-rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami na podstawie zaobserwowanych zmian zachodzących latem

-kształtowanie postawy poszanowania środowiska- ochrona lasów

-poznanie różnych prac wykonywanych w polu przez rolnika. Prezentacja etapów powstawania chleba ” od ziarenka do bochenka”

Treści programowe:

-uczestniczenie w zabawach naśladowczych- naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt

-przygotowanie kącika teatralnego

-swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci

Treści programowe:

-poznawanie regionów Polski wypoczynkowo-atrakcyjnych, morze, góry, jeziora, zabytkowe miasta

-poznawanie środków transportu-czym można pojechać na wakacje

-poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu- nie oddalać się od rodziców w miejscach publicznych, itp.

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA (dzieci starsze)

-doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter

-ćwiczenia grafomotoryczne

-rozwiązywanie krzyżówek i rebusów

-analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

-dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów

-doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów

-kształtowanie umiejętności kodowania i odkodowywania informacji

-próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych