Kontakt

Przedszkole Sióstr Sercanek,
ul. Grunwaldzka 20,
Biecz 38-340
e-mail: przedszkole.biecz@sercanki.org.pl

tel. +48 885 559 554

Informujemy, iż Administratorem danych naszej strony internetowej www.przedszkole-biecz.sercanki.org.pl jest Niepubliczne Przedszkole Sióstr Sercanek z siedzibą w Bieczu, ul. Grunwaldzka 20.

Państwa dane przetwarzane będę w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych z prowadzeniem strony internetowej. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 1 roku.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowanie przez Administratora Państwa danych osobowych.

Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: przedszkole.biecz@sercanki.org.pl   lub listownie na adres 38-340 Biecz, ul. Grunwaldzka 20. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym.