„Idź i ty do stajenki, aby uczcić to SŁOWO, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, pełne łaski i prawdy”    (św. Józef Sebastian Pelczar)

Niech ten święty czas radości i miłości będzie błogosławionym czasem spotkania z Narodzonym Jezusem w gronie rodzinnym. Niech  Boży Syn napełni serca Miłością i Pokojem. 

Szczęść Boże w Nowym Roku 2019                                                           życzą siostry sercanki