Zwiedzanie Muzeum Ziemi Bieckiej

W czwartek 16 maja zwiedzaliśmy muzeum w naszym mieście. Dzieci poznały zawody dawniej wykonywane przez ludzi. Wiedzą co robił garncarz, kowal, bednarz, kołodziej, tkacz, rymarz itp.